Bøger / faglitteratur

Dig og politiet


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. feb. 2013

af

af

Søren Brunbech

d. 13. feb. 2013

Her kan man på en let tilgængelig måde få indblik i politiets virke og i de rettigheder og pligter man har i mødet med lovens håndhævere. Vil være anvendelig til skoleopgaver fra og med højeste folkeskoleniveau.

Michael Bjørn Hansen er advokat, bl.a. med speciale i strafferet. Han omsætter den ofte uoverskuelige lovgivning i retsplejeloven og politiloven så den bliver tilgængelig for de uindviede, og giver en god forbrugervejledning i, hvilke rettigheder og pligter man som borger har i mødet med politiet. Som afslutning et udførligt afsnit om klagemuligheder. Fremstillingen er klart disponeret og med et godt register så den også er anvendelig som opslagsbog.

På nær en ændret formulering i forordet er indholdet tilsyneladende helt identisk med forfatterens Hvad må politiet? fra 2010. I tilgængelighed, overskuelighed og layout svarer titlen til den øvrige stribe af titler om hverdagsjura i serien Ret & rimeligt. Ib Henricson Politiret, 2007 er en juridisk fremstilling om politiets virke for jurister og jurastuderende.

En nem og overskuelig gennemgang af politiets opgaver og af borgerens rettigheder og pligter i mødet med ordensmagten. Bogen er i alt væsentligt identisk med forfatterens Hvad må politiet?, 2010.