Bøger / faglitteratur

Digital formidling af kulturarv : fra samling til sampling


Beskrivelse


Udgivet i forbindelse med forskningsprojekt på Danmarks Biblioteksskole.

Der præsenteres en række teoretiske indfaldsvinkler på den digitale tilgængeliggørelse af kulturarven. Bl.a. ses på medier og institutioner, autenticitet og samlingsrepræsentation, kulturbegreb og oplevelsesøkonomi, med særlig fokus på formidlingsproblemstillinger.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. maj 2009

af

af

Torben Wendelboe

d. 29. maj 2009

Værket henvender sig til alle de aktører, der er i gang med eller er i overvejelser om at digitalisere deres samlinger, det være sig museer, biblioteker, arkiver eller andre, samt til den kulturpolitiske offentlighed, der skal bære disse projekter igennem.

Mange samlinger er allerede måske uden at se sig i sammenhænge med andre projekter blevet digitaliseret og dermed tilgængeliggjort på nettet. Men digitaliseringer stiller mange spørgsmål. Hvordan er forholdet mellem original og digital kopi? Er de digitaliserede samlinger spejlinger af de virkelige genstande? Eller bliver der tale om helt nye digitale samlinger og måske fora? Digitaliseringsbølgen stiller helt nye spørgsmål på disse og mange andre felter. Problematikkerne udfoldes i dette værk hermed på dansk for første gang i fuldt format på et højt fagligt niveau. Værket er blevet til som del af forskningsprojektet "Digital formidling af kulturarven" 2007-08 på Danmarks Biblioteksskole, det er derfor præget af videnskabelighed. Noter, litteratur, opfindsomt illustreret.

Værket er alene om at beskrive og analysere hele feltet digitalisering og formidling af kulturarv, selv om fx Digital formidling, Kulturarvsstyrelsen, 2007, foreligger. Se evt. i sammenhænge på: www.kulturarv.dk og www.danskkulturarv.dk m.fl.

Uomgængeligt hovedværk, der som det hidtil eneste på dansk beskæftiger sig med hele emnet digital formidling af kulturarv, men med bud til alle professionelle aktører i feltet.