Bøger / faglitteratur

Døden og den døende : fra fornægtelse til accept


Beskrivelse


Bogen bygger på over 200 samtaler med uhelbredeligt syge, og ved hjælp af sin kendte teori om de fem sorgstadier - fornægtelse, vrede, forhandling, depression og accept - giver forfatteren en dybdegående beskrivelse af, hvor gennemgribende døden påvirker både den døende, sundhedspersonale omkring den døende og den døendes familie. Men samtidig giver forfatteren lindring og indgyder endda håb til alle, der er involveret.

Anmeldelser (13)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Marianne Ree

d. 19. dec. 2018

Den amerikanske psykiater E. K.-R. forsøger på grundlag af indhøstede erfaringer at oplyse om den emotionelle udvikling, den døende gennemgår fra sygdommens diagnosticering til dødens indtræden. Baggrunden for hendes banebrydende arbejde har været, at medens man på hospitalerne betragter døende patienter med interesse som medicinske tilfælde, lades det menneskelige ude af billedet - meget ofte som følge af uvidenhed og ængstelse fra personalets side. Den viden, som her lægges for dagen, er erhvervet gennem talrige interviews med døende patienter. Enkelte af disse er gengivet i bogen. Bogen vil ikke blot være af interesse for hospitalspersonale. Familiens rolle belyses også. Ofte formår den ikke at følge patienten i alle hans faser, men modarbejder uden at ville det en harmonisk livsafslutning for patienten. Også den enkelte vil med tanke på sin egen død have glæde af at læse denne bog, som er både letlæst og fængslende.


Politiken

d. 2. apr. 1995

af

af

John Chr. Jørgensen

d. 2. apr. 1995


Aktuelt

d. 19. feb. 1973

af

af

Per Gudmundsen

d. 19. feb. 1973


Information

d. 16. aug. 1976

af

af

Finn Abrahamowitz

d. 16. aug. 1976


Jydske tidende

d. 4. feb. 1973

af

af

Grethe Lund

d. 4. feb. 1973


Politiken

d. 27. jan. 1973

af

af

Erik Olaf-Hansen

d. 27. jan. 1973


Vestkysten

d. 9. feb. 1973

af

af

Tage Eskestad

d. 9. feb. 1973


Information

d. 26. aug. 1982

af

af

Finn Abrahamowitz

d. 26. aug. 1982


Aalborg stiftstidende

d. 23. jan. 1973

af

af

Grethe Lund

d. 23. jan. 1973


Kristeligt dagblad

d. 3. feb. 1973

af

af

V. A. Fenger

d. 3. feb. 1973


Berlingske tidende

d. 23. jan. 1973

af

af

Malin Lindgren

d. 23. jan. 1973


Land & folk

d. 23. feb. 1973

af

af

Fredrik Martner

d. 23. feb. 1973


Information

d. 2. apr. 1973

af

af

Leif Varmark

d. 2. apr. 1973