Bøger / faglitteratur

Døve børns indlæring og udvikling


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Verner S. Handesten

d. 18. dec. 2018

De første kapitler beskriver døves tilværelse, døves undervisning og behandling. Da forfatterens omfattende viden og praktiske virksomhed (professor i psykologi ved The Catholic University,Washington) bygger på bl. a. Piagets teorier om sproglige muligheder, er det naturligt, at sidste del handler om undersøgelser af døves tankeprocesser og den døves personlighed og sociale liv.Bogen, der er let læst - forholdsvis let, når det nu er en faglig "dybdeboring" - er oversat fra amerikansk, og beskrivelser af undervisningsmetoder og skoleforhold er præget heraf, men et lilleappendix af forstander for Statens skole for døve, Palle Vestberg Rasmussen, gør kort rede for danske forhold. Litteraturlister. Bogen handler mest om problemer vedr. den døvfødte, men der er såmeget, der har med hørehæmmede i almindelighed at gøre, at den har interesse for folkeskolelærere, og da særlig for lærere i specialunderv.


Skolepsykologi

årg 16 (1979), nr 5

af

af

Palle Bendsen

årg 16 (1979), nr 5


Sygeplejersken

årg 79, nr 7 (1979)

af

af

Vibeke Gronenberg

årg 79, nr 7 (1979)


Skolepsykologi

årg 16 (1979), nr 5

af

af

Hans Clausen

årg 16 (1979), nr 5