Bøger / faglitteratur

Domkirken i Aalborg - Budolfi kirke : fra begyndelsen til i dag


Beskrivelse


Beskrivelse af Budolfi Kirkes kalkmalerier, der findes i kirkens våbenhus.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. nov. 2010

af

af

Torben Wendelboe

d. 10. nov. 2010

Bogen henvender sig såvel til den interesserede ålborgenser eller turist med interesse for Budolfi kirke som til et almindeligt kirkeinteresseret publikum.

Budolfi kirke i Aalborg er landets mindste domkirke. Værkets to lokale, meget kompetente forfattere skildrer først kirkens bygningshistorie fra de spor, som udgravninger har vist, fra tidlig middelalder over nedbrydning og nybygning, restaureringer og tilbygninger og den seneste ombygning i 1940'erne til den fine, hvidkalkede kirke, der i dag står som en helhed. Også kalkmalerierne behandles her. Det er første afsnit. Anden del beskæftiger sig med kirkens inventar fra alter og kirkesølv over bispekåber og messehageler til de pulpiturer, epitafier og mindetavler, som kirken har en rigdom i. Hele fremstillingen er på et fint fagligt niveau, velfunderet med belæg i de mange kilder, som der henvises til i noterne. Værket fremtræder indbydende med mange illustrationer, de nyere i farver. Kildefortegnelse. Navneregister. Kan anvendes som introduktion men også som studieværk.

Værket opsummerer og ajourfører den eksisterende litteratur om Budolfi kirke i så omfattende grad, at det fra nu af vil være det primære værk om kirken. Anvendelse i sammenhæng med fx større værker om de danske kirker.

Grundig og velfunderet værk om Budolfi kirke såvel om selve bygningen som om inventaret, en velkommen ny indgang til stoffet.