Bøger / faglitteratur / lærebøger

Dynamisk psykiatri i teori og praksis


Beskrivelse


Patienten og diagnosen. Angsten. Personlighedsudviklingen. Neuroser og neuroselignende tilstande. Krop og psyke. Borderline-personligheden og tidlige karakterforstyrrelser. Psykoser. Stemningslidelser: melankoli og mani. Organiske personlighedsforstyrr.

Anmeldelser (19)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Anne Kristensen

d. 18. dec. 2018

J.C., docent i psykiatri, er kendt fra : Krise og udvikling, 1975 og Dynamisk psykiatri i teori og praksis, 1. udg. 1984, der her foreligger i en 2. udg. Ud fra enpsykologisk-humanvidenskabelig synsvinkel beskrives, på lettilgængelig vis, hele det psykiatriske problemområde, fra de normale psykiske reaktioner på belastende livssituationer til de merekomplekse psykotiske forstyrrelser. Desuden beskrives bl.a. misbrug og selvmordsadfærd, samspillet terapeut-patient, epidemiologi, forebyggende psykiatri samt lovgivning. Undervejs sygehistorier ogafslutningsvis litt.liste. 2. udgave er tilføjet et afsnit om overlevelses-, tidl. KZ-syndromet. Kap. om skizofreni er tilføjet anvisning på, hvordan man som behandler skal forholde sig over forpårørende, og hvordan disse kan inddrages. Kap.: psykoterapeutiske metoder er tilføjet et afsnit om kognitiv terapi og endelig er den nye udgave suppleret med et nyt kap.: Psykiatrisk pleje ud fraen dynamisk betragtning, der omhandler situationen pååbne- og lukkede afdelinger set fra både personalets - og patienternes side. 2. udg. er tilføjet i alt ca. 14 sider samt en enkelt litt.henv.,resten er identisk med 1. udg., der ikke skal kasseres. Det er en efterspurgt "listebog", der henvender sig til psykiatrisk plejepersonale, socialarbejdere m.v., så man kan roligt udskifte slidteeksemplarer og ajourføre bestanden.


Weekendavisen

d. 13. aug. 1999

af

af

Bo Jacobsen

d. 13. aug. 1999


Psykolog nyt

Årg. 48, nr. 20 (1994)

af

af

Dorthe Thorning Mejlhede

Årg. 48, nr. 20 (1994)


Ergoterapeuten

Årg. 56, nr. 7 (1995)

af

af

JB-J

Årg. 56, nr. 7 (1995)


Ugeskrift for læger

Årg. 156, nr. 36 (1994)

af

af

Jens Knud Christensen

Årg. 156, nr. 36 (1994)


Socialrådgiveren

Årg. 56, nr. 17 (1994)

af

af

Grethe Jensen

Årg. 56, nr. 17 (1994)


Sygeplejersken

Årg. 95, nr. 11 (1995)

af

af

Gete Bjerring

Årg. 95, nr. 11 (1995)


Ergoterapeuten

Årg. 61, nr. 15 (2000)

af

af

Ulla Timann

Årg. 61, nr. 15 (2000)


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 36, nr. 5/6 (1999)

af

Årg. 36, nr. 5/6 (1999)


Specialpædagogik

Årg. 19, nr. 5 (1999)

af

af

Ulla Clausen

Årg. 19, nr. 5 (1999)


Nordic journal of psychiatry

Vol. 53, nr. 6 (1999)

af

af

Raben Rosenberg

Vol. 53, nr. 6 (1999)


Philosophia

årg 14, nr 3/4 (1986)

af

af

Torben E. Andreasen

årg 14, nr 3/4 (1986)


Nordisk psykiatrisk tidsskrift

vol 39, nr 1 (1985)

af

af

Michael Bohman

vol 39, nr 1 (1985)


Ugeskrift for læger

årg 147, nr 47 (1985)

af

af

Mogens Mellergård

årg 147, nr 47 (1985)


Ergoterapeuten

årg 46, nr 5 (1985)

af

af

Bodil Brask

årg 46, nr 5 (1985)


Dansk psykolog nyt

årg 39, nr 9 (1985)

af

af

Anker Rattleff

årg 39, nr 9 (1985)


Sygeplejersken

årg 85, nr 14/15 (1985)

af

af

Agnete Iversen

årg 85, nr 14/15 (1985)


Information

d. 6. apr. 1985

af

af

Finn Abrahamowitz

d. 6. apr. 1985


Berlingske tidende

d. 3. jan. 1985

af

af

Jens J. Kjærgaard

d. 3. jan. 1985