Bøger / faglitteratur / lærebøger

Dyrenes udvikling : fra flagellat til menneske


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. apr. 1997

af

af

Søren Brunbech

d. 14. apr. 1997

Forfatterne er universitetslærere og oversigten over dyrenes udvikling fra de første fossile fund af flercellede dyr og frem til mennesket, er skrevet primært med henblik på undervisningen på universiteter, seminarer og gymnasiet. Bogen er disponeret så den først beskæftiger sig med oprindelsen af de flercellede dyr og diskuterer slægtskabet, sådan som det kommer til udtryk ved sammenligning af DNA-sekvenser. Derefter koncentrerer den sig om den række vi selv tilhører: chordaterne, og gradvist bevæger fremstillingen sig op hierarkiet til klassen pattedyrene, ordenen primater, for at slutte med en omtale af hvordan vores egen art, Homo Sapiens. Der er mange tegninger og fotos undervejs i teksten, og der er indlagt en række tekstbokse, hvor tværgående emner behandles i et alment tilgængeligt sprog. Fuldt udbytte af fremstillingen kræver dog særlig interesse for evolutionsbiologi og kendskab til fagets terminologi. Litteraturlisten på 5 sider har referencer til hovedsageligt engelsksprogede tidsskriftsartikler, og der er et udførligt register. Peter K.A.Jensens Menneskets oprindelse og udvikling (1996) starter i den anden ende af hierarkiet og giver et bredere og noget lettere tilgængeligt overblik over vores viden om menneskets oprindelse.


Flora og fauna

Årg. 104, h. 3/4 (1998)

af

af

Ernst Torp

Årg. 104, h. 3/4 (1998)