Bøger / faglitteratur til børn / håndbøger

Dyrespor : fra pattedyr og fugle


Anmeldelser (13)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. juli 1998

af

af

Torben Bråe Olesen

d. 6. juli 1998

Dette er 4. reviderede og udvidede udgave af: Dyrespor (1972). Bogen har fået ny forside, titel og indgår nu i forlagets Tur & Natur-serie. Den overordnede opbygning af stoffet er stadig den samme: fodspor, ædespor og ekskrementer mv. fra europæiske dyr. Indholdsfortegnelse er i forhold til 2. udgave (1989) blevet meget detaljeret, og opbygningen af afsnittene mere logisk, bl.a. planchernes placering. Layoutet er opbygget efter tekstens behov, hvilket giver et afvekslende indtryk. Der er flere end 240 farvefotos. Teksten er ikke speciel let, men grundig og præcis. Bogen ligner mest; M. Bouchner: Lademanns dyrespor (1997), der med sin skematiske opbygning er en traditionel naturguide og er i en snæver vending ude nok den letteste at anvende. Til gengæld er den ikke en nær så spændende og afvekslende en bogoplevelse som nærværende bog. Bogen kan bruges sammen med børn fra 8 år, men læses fra 13 år, og hører selvfølgelig også til i voksenafdelingerne.


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Kirstine Nielsen

d. 19. dec. 2018

Forfatteren til denne bog har i Natur og Museum tidligere udgivet et par hefter om sportegn. Nu foreligger en samlet oversigt, og resultatet er blevet en ualmindelig fin og velskrevet bog med masser af oplysninger om de forskellige former for spor, man kan finde overalt i naturen. Bogen er tænkt som en felthåndbog, og ved hjælp af registeret er det nemt at bruge bogen. Denne er ordnet efter fodspor, ædespor, ekskrementer, gylp m.m. Dertil kommer et afsnit om boer og skjul samt en anvisning på, hvorledes man laver en samling. Der omtales både pattedyr og fugle, men for pattedyrenes vedkommende er medtaget flere, som kun findes i de øvrige nordiske lande. Bogen er meget fint illustreret både med tegninger og fotos, heraf mange i farver, og slutter med litteraturfortegnelse og register. I litteraturfortegnelsen leder man forgæves efter Valentin Jensen: Dyrespor (1946) og Dyrespor i Norden (1971). Sidstnævnte bog er mindre end den foreliggende, men også udmærket, så trods forlagetspåstand om andet, findes der litteratur om emnet på dansk. Bogen anbefales meget til alle biblioteker.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Karen Sejerøe

d. 18. dec. 2018

Dyrespor er en felthåndbog for professionelle og amatører. Indledningsvis orienteres om bogens opbygning, hvorefter følger afsnit om det trådte spor, ædespor, eskrementer, boer m.m. samtkonservering og samlinger. Hvert afsnit er underinddelt efter sporenes karakteristika f.eks. poter, klove, osv. Teksten er sat i to spalter med tydelig typografi; tegninger, sort-hvide ogfarvefotos af høj kvalitet underbygger og ledsager teksten forbilledligt. Tavler af f.eks. dyrebehandlede nødder optræder i de relevante afsnit, hvorimod sportavler er placeret bagest.Stikordsregister. I sammenligning med den foregående udgave aï Dyrespor, 1978, er nærværende udgave forbedret m.h.t. typografi, illustrationer, lay-out og visse afsnit er udvidet, dog savneslitt.liste. Af andre bøger om emnet er Lademanns Naturfører, Dyrespor, 1985. Sidstnævnte behandler ofte et dyr ad gangen og giver således en mere detaljeret beskrivelse, hvor Preben Bangs Dyresporprioriterer at fremlægge flere sammenligneligespor. Derer naturligvis meget fælles stof i de to bøger, men den forskellige disponering gør, at de på mange måder supplerer hinanden fint.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Steen Agger (skole)

d. 18. dec. 2018

Ligesom 1. udgaven indeholder bogen følgende emner: Det trådte spor, ædespor, eskrementer, urin, gylp, boer og skjul, andre sportegn samt konservering og samlinger. De fleste billeder ogstørstedelen af teksten er også identiske, men i den nye udgave er dog medtaget oplysninger om flere dyrearter, ligesom der er tilføjet nye tegninger og farvefotografier. Der findes sportegn framange europæiske arter, men hovedvægten er lagt på nordiske fugle og dyr. Værket er forsynet med register, der på grund af bogens opbygning skal benyttes, når man søger oplysninger om bestemte dyrsforskellige typer spor. Bogen indeholder et væld af oplysninger, og er en nyttig håndbog for naturinteresserede mennesker. Lademanns Naturfører, Dyrespor er mere systematisk opbygget og er derforhurtigere at slå op i, men til gengæld indeholder den ikke så gode oversigtstavler. I folkeskoleregi kan bogen - foruden alm. udlån - bruges i forbindelse med ekskursioner, lejrskoler elleremnearbejder fra 6. klassetrin.Oversigtstavler og tegninger kan dog benyttes af yngre elever.


Jyllands-posten

d. 12. sep. 1998

af

af

Hans Bjarne Hansen

d. 12. sep. 1998


Berlingske tidende

d. 17. nov. 1998

af

af

Niels Houkjær

d. 17. nov. 1998


Berlingske tidende

d. 18. nov. 1972

af

af

Torben Wolff

d. 18. nov. 1972


Kristeligt dagblad

d. 12. dec. 1972

af

af

Nils Tandrup

d. 12. dec. 1972


Politiken

d. 26. nov. 1996

af

af

John Njor

d. 26. nov. 1996


Jyllands-posten

d. 21. okt. 1995

af

af

bok

d. 21. okt. 1995


Jyllands-posten

d. 30. jan. 1990

af

d. 30. jan. 1990


Kaskelot ps

1990, nr. 3

af

af

Valdemar Kappel

1990, nr. 3