Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Effekter af klasseledelse på elevers læring og trivsel


Beskrivelse


Undersøgelse af effekterne af læreres efteruddannelse i klasseledelse på indskolingselevers trivsel og faglige præstationer.