Bøger / faglitteratur

Effektiv undervisning : didaktiske nærbilleder fra klasserummet


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jens Verner Nielsen

2007

Bogen oplyser om didaktik og undervisningslære ikke blot for studerende på de pædagogiske uddannelser men også for undervisere fortrinsvis i grundskolen. Faktisk for alle, der skal træffe beslutninger om undervisning.

I en halv snes kapitler kommer forfatterne - alle lærere ved læreruddannelserne - omkring didaktiske forhold, der kan føre til undervisning, der virker i forhold til opstillede mål. En af bogens styrker er, at alle kapitler indledes med et "didaktisk nærbillede" - en case-story, som efterfølgende kommenteres og suppleres med didaktiske begreber. I en utraditionel disponering beskrives forholdet mellem undervisning og læring, undervisningens mål, indhold og evaluering, planlægningsarbejdet, differentiering, lærerroller og de ydre rammers indflydelse. Til slut et afsnit om pædagogiske grundopfattelser fra antikken til lige nu. Efter hvert kapitel er der forslag til studieøvelser og supplerende læsning. Til slut fyldig litteraturliste og stikordsregister.

Bogen ligger i forlængelse af Fibæk Laursens Den autentiske lærer, 2004, har mange henvisninger til Meyers Hvad er god undervisning?, 2006 og mange emner fælles med God undervisning, 2006.

Uden at præsentere meget nyt giver bogen en kompetent og lettilgængelig fremstilling af nyeste forskning og teoridannelse. En anderledes disponering med tæt forbindelse til underviserens hverdag gør det til spændende læsning, der giver et solidt grundlag for lærerens didaktiske overvejelser og valg.


Undervisere.dk

Årg. 2, maj (2008)

af

af

Torben Nørregaard Rasmussen

Årg. 2, maj (2008)