Bøger / faglitteratur

Psykologi for lærerstuderende og lærere


Beskrivelse


Denne bog har til hensigt at bevidstgøre studerende og lærere om, hvordan psykologien med sit særlige faglige perspektiv kan bidrage til at udvikle professionelle forståelses- og handleformer i lærerarbejdet. Bogen er bygget op om nogle helt centrale temaer i læreruddannelsen og lærerpraksis: børn og unges udvikling og identitet, kommunikation mellem elev og lærer, læring og læringsmiljø, iagttagelse og interaktion i forhold til problemadfærd. Bogen giver således grundlæggende psykologisk kundskab om børn i skolen: om selvteorier, deltagelse i fællesskaber, lærer-elev-relationen, anerkendelse, vejledning, gruppedynamikker, forældresamarbejde, kultur, læringsteori, køn, konflikthåndtering og mobning. Fælles for bogens kapitler er, at de alle er skrevet af forskere og undervisere inden for faget, der har en forskningsbaseret og empirisk tilgang til studiet af lærerarbejdet.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. aug. 2012

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 15. aug. 2012

Som bogens titel meget præcist formulerer det, henvender denne bog om psykologi sig til både lærerstuderende og lærere. Bogen kan læses af lærere, som ønsker at blive opkvalificeret på deres faglige viden indenfor den pædagogiske psykologi eller af lærerstuderende, som en praksisrelateret psykologisk grundbog, der giver dem en god ballast til både deres læreruddannelse og deres kommende virke som lærere.

Bogen er inddelt i fire overordnede temaer: Børn og unges udvikling og identitet, Kommunikation mellem elev og lærer, Læring og læringsmiljø samt Iagttagelse og interaktion i forhold til problemadfærd. Indenfor disse temaer kommer så kapitler om mobning, problemadfærd, konflikthåndtering, forældresamarbejde, læringsmiljøer og meget mere. De enkelte kapitler kan læses uafhængigt af hinanden, så man behøver ikke læse bogen fra ende til anden, men kan sagtens nøjes med de kapitler, man vil opkvalificeres på.

Ønsker man yderligere litteratur om bogens forskellige temaer, kan det findes via forskellige psykologiske grundbøger til læreruddannelsen eller via litteratur om det specifikke tema.

Psykologi for lærerstuderende og lærere er en pædagogisk, psykologisk basisbog af høj kvalitet for både lærerstuderende og lærere. Det er en bog, som er god at have stående på sit kontor, så man lige kan genlæse relevante temaer, man som lærer støder på i sit daglige virke.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 17. sep. 2012

af

af

Hanne Larsson

d. 17. sep. 2012


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 50, nr. 1 (2013)

af

af

henning W. Nielsen

Årg. 50, nr. 1 (2013)Informationer og udgaver