Bøger / faglitteratur

Eksistentiel samtale og terapi


Beskrivelse


Beskrivelse af terapiform som med filosofien som referenceramme hjælper mennesker med at komme til rette med tilværelsens dilemmaer.

Anmeldelser (10)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Inge M. Ejsing

d. 19. dec. 2018

Eksistentiel terapi har sit udspring i den eksistensfilosofi, der her i landet især er repræsenteret af Søren Kierkegaard. Mange filosoffer og terapeuter har senere bidraget til den filosofiske retning, bl. a. Nietzsche, Husserl og Heidegger. I takt med at interessen for denne filosofi har vundet frem, er også den eksistentielle terapi blevet mere aktuel. Bl. a. indgår den som elementer i nyere psykoanalytiske retninger. Denne terapiform søger ikke årsagen til menneskelige problemer i biologiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold eller personlige psykiske afvigelser, men fokuserer først og fremmest på de grundlæggende vilkår, vi mennesker lever under, og forsøger at hjælpe klienten med at komme til klarhed i forhold til disse. Det antages så, at det vil give mulighed for selv med de givne vilkår at leve et mere tilfredsstillende liv. Den engelske forfatter, der er filosof, psykolog og terapeut redegår i sin bog for den praktiske anvendelse af teorien, idet hun trin for tringennemgår det terapeutiske arbejde gennem hele processen. Redegørelsen er illustreret af talrige case-stories. Bogen er ikke vanskelig at læse, men henvender sig som følge af sit indhold alligevel især til psykologer, psykoterapeuter og andre professionelle.


Tidsskrift for sprogpsykologi

Årg. 3, nr. 1 (1996)

af

af

Marie Louise Qvist

Årg. 3, nr. 1 (1996)


Danske fysioterapeuter

Årg. 78, nr. 11 (1996)

af

af

Susanne Sternberg

Årg. 78, nr. 11 (1996)


Information

d. 9. nov. 1995

af

af

Finn Abrahamowitz

d. 9. nov. 1995


Præsteforeningens blad

Årg. 86, nr. 38 (1996)

af

af

Christian Juul Busch

Årg. 86, nr. 38 (1996)


Socialrådgiveren

Årg. 58, nr. 5 (1996)

af

af

Nina Harboe

Årg. 58, nr. 5 (1996)


Matrix

Årg. 14, nr. 1 (1997)

af

af

Peter Wiese

Årg. 14, nr. 1 (1997)


Tidsskrift for jordemødre

Årg. 107, nr. 2 (1997)

af

af

Susanne Brønnum

Årg. 107, nr. 2 (1997)


Ergoterapeuten

Årg. 57, nr. 8 (1996)

af

af

Gitte Høgedal

Årg. 57, nr. 8 (1996)