Bøger / faglitteratur / bibliografier

Eliternes triumf : da de uddannede klasser tog magten


Beskrivelse


Lars Olsen tegner et anderledes portræt af Danmark, end vi er vant til fra medier og politikere. Han dokumenterer, at vi lever i et moderne klassesamfund, præget af store forskelle i levevilkår og ikke mindst i indflydelse. Han påviser også, at der bliver stadig større afstand mellem de brede befolkningsgrupper og et mindre lag af højtuddannede. Det er blandt dem, vi i dag finder politikere, meningsdannere, erhvervsfolk, indflydelsesrige akademikere og mediefolk - og ´de uddannede klasser´ lukker sig om sig selv. De uddanner sig sammen, danner netværk, bor de samme steder, gifter sig med hinanden, og deres børn går på de samme uddannelser. De lever i deres egen »virkelighedsboble«, som er meget anderledes end de brede samfundslags. Disse års samfundsudvikling udspringer af denne afsondrede boble. Det er storbyernes højtuddannede eliter, som sætter deres forestillinger igennem - for eksempel i reformer af kommuner, politi og andre offentlige systemer. Uddannelser indrettes på de højtuddannedes præmisser, mens magt og udvikling koncentreres om store byer og store enheder. Resultatet er et samfund med dybere sociale og geografiske skel og med nye politiske brudflader.

Anmeldelser (13)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. jan. 2010

af

af

Søren Brunbech

d. 22. jan. 2010

En debatbog der peger på nogle væsentlige problemer for folkestyret og samfundet generelt som følge af de sociale uligheder. Velskrevet og lettilgængelig - burde have bred appel til læsere (heriblandt politikere) med interesse for samfundsforhold.

Journalisten og forfatteren Lars Olsen sætter endnu engang fokus på det ulige Danmark. Det klassiske folkestyre, der baserede sig på klasse- og massepartier, er blevet professionaliseret. Vi har i dag en politisk kaste af politikere, embedsmænd, eksperter og mediefolk der er på bølgelængde med de velstillede og højtuddannede, men ikke længere deler levevilkår og hverdagserfaringer med brede befolkningslag. Han konkretiserer sin kritik, bl.a. ved at undersøge følgevirkningerne af kommunalreformen, politireformen og gymnasiereformen, der alle bærer præg af at være udformet af den politiske elite uden om de mange, der til daglig skal leve med beslutningerne.

Lars Olsens seneste bøger Den sociale smeltedigel, 2009, og Den nye ulighed, 2007, skabte begge en del debat ved udgivelsen.

En bred og engageret debatbog, hvor forfatteren påviser, hvordan vi stadig har sociale skel i samfundet og hvordan tidligere tiders stærke bånd mellem de brede samfundsklasser og politikerne er ved at blive skåret over til skade for folkestyret.


Folkeskolen

Årg. 127, nr. 20 (2010)

af

af

Gunnar Green

Årg. 127, nr. 20 (2010)


Solidaritet

Årg. 32, nr. 2/3 (2010)

af

af

Rasmus Bredde

Årg. 32, nr. 2/3 (2010)


Politiken

d. 6. feb. 2010

af

af

Lars Trier Mogensen

d. 6. feb. 2010


Jyllands-posten

d. 5. feb. 2010

af

af

Jakob Levinsen

d. 5. feb. 2010


Kristeligt dagblad

d. 5. feb. 2010

af

af

Henrik Jensen

d. 5. feb. 2010


Weekendavisen

d. 26. feb. 2010

af

af

Henrik Dahl

d. 26. feb. 2010


Danske kommuner

Årg. 41, nr. 9 (2010)

af

af

Per B. Christensen

Årg. 41, nr. 9 (2010)


Dansk kirketidende

Årg. 162, nr. 4 (2010)

af

af

Lars Ebbensgaard

Årg. 162, nr. 4 (2010)


Det ny Clarté

Årg. 5, nr. 15 (2010)

af

af

Marc Grønlund

Årg. 5, nr. 15 (2010)


Højskolebladet

Årg. 135, feb. (2010)

af

af

Rasmus Kolby Rahbek

Årg. 135, feb. (2010)