Bøger / faglitteratur

En invitation til social konstruktion


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. mar. 2010

af

af

Anne-Meta Lind Brunsborg

d. 17. mar. 2010

Bogen er navnlig henvendt til uddannelsessøgende. I første omgang tænkes der på videnskabsteori; men der er ingen tvivl om, at fænomenet social konstruktion også vil blive udbredt inden for de sociale og de pædagogiske områder.

Psykologen K.J.G. sætter her igen virkeligheden, som vi opfatter den, i spil. Virkeligheden kan ses ud fra utroligt mange facetter alt efter hvilken position, man befinder sig i. Det gives der mange eksempler på i bogen. Ved ikke at betragte virkeligheden eller sandheden som noget entydigt opnår man en frigørelse fra en lang række accepterede konventioner, som kan virke begrænsende for den enkelte eller for videnskaben som sådan. Forfatteren kommer ind på, hvad det kan komme til at betyde for mellemmenneskelige relationer, for den enkelte og for samfundet. Det afsluttende kapitel ser på den kritik, der kan rejses mod social konstruktion, og spørger, om det blot gør os til omskiftelige væsner uden kerne og værdier. Bogen er enkel og læsevenlig og for alle med interesse for emnet.

I løbet af de seneste 10 år er der kommet en del bøger om social konstruktion. Af K.J.G. er kommet om emnet Virkelighed og relationer, 2. udg. 2005 og i 2006 kom Det mættede selv og i 2005 Social konstruktion.

Bogen er en meget læseværdig og udfordrende appetitvækker til tankegangen.


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 48, nr. 3 (2011)

af

af

Henning Strand

Årg. 48, nr. 3 (2011)