Bøger / faglitteratur

En verden af medier : medialiseringen af politik, sprog, religion og leg


Beskrivelse


Professor Stig Hjarvard har foretaget den hidtil mest omfattende analyse i dansk sammenhæng af mediernes samlede betydning for kultur- og samfundsudviklingen. Bogen henvender sig til bredt til studerende inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag samt til folk med en generel interesse for medierne.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. sep. 2008

af

af

Flemming Faarup

d. 18. sep. 2008

Bogen giver en videnskabelig forklaring på, hvordan det enkelte medie har udviklet sig fra blot at være informationsbærer fra afsender til modtager til at blive selvstændig informationsproducerende subjekt i samfundet. Bogen henvender sig til studerende, der skal forstå de mekanismer, der gør medierne til selvstændige aktanter.

Forfatteren er professor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på KU. Han definerer medialisering som "den proces, hvor samfundet i stigende grad underlægges eller bliver afhængig af medierne og deres logik." I første kapitel gennemgår han sociologisk, hvordan der er sket en medialisering af kultur og samfund. I de fem efterfølgende kapitler er den konkrete medialisering af politik, sprog, religion, leg og habitus (= socialkarakter) genstand for behandling.

Der er tidligere udgivet bøger om medialisering af politik, bøger, der handler om politisk spin, Samtaler om spin, 2006, Massemedier og politisk kommunikation, 2007 og Magt og medier, 2007. Mediekultur, mediesamfund, 2005 er en lærebog i medievidenskab. Den virker lettere tilgængelig end denne En verden af medier.

Videnskabelig introduktion til begrebet, men interessant også fordi den i modsætning til de ovenfor nævnte forholder sig til andet end politikens medialisering.


Religion

2009, nr. 3

af

af

Helle Lunderskov

2009, nr. 3


Chaos

Nr. 51 (2009)

af

af

Carin Laudrup

Nr. 51 (2009)


Børsen

d. 8. okt. 2008

af

af

Poul Funder Larsen

d. 8. okt. 2008