Bøger / faglitteratur


Beskrivelse


Ud fra erfaringer fra Stressklinikken i Skodsborg giver forfatterne anvisninger på, hvordan man kan holde stressymptomer i skak og undgå at de udvikler sig til en sygdomstilstand.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. juli 2003

af

af

Martin Hjelmborg

d. 7. juli 2003

Forfatterne, der er henholdsvis psykoterapeut og læge, har drevet Stressklinikken i Skodsborg siden 1997, og bogen her er baseret på de indhøstede erfaringer herfra. Kortfattet, klart og enkelt ridser bogen alle aspekterne af fænomenet stress op, hvad stress er, kemien bag den, hvorfor og hvordan vi får samme, følgevirkninger af langvarig, ubehandlet stress, foruden forskellige strategier og helbredelsesmåder, samt helt nye livsstrategier. Bogen opridser også de konkrete livssituationer i dagens Danmark, der forårsager stressen (de hurtige forandringer og det opskruede tempo, de evige nedskæringer og "prikkerunder" m.m.) og medtager den ubehandlede stress' psykiske følgesygdomme: depression og udbrændthed. Ved kort og kontant at påpege denne konkrete virkelighed adskiller bogen sig positivt fra den store strøm af litteratur om emnet. Det enkle og klare sprog gør, at bogen kan læses af alle fra 14 år og opad (unge får også stress!), anvendes til undervisningsbrug samt i arbejdspladsernes interne kurser i personalepolitik, hvor sådanne findes, som obligatorisk materiale. Forord, indledning, indhold, om forfatterne.