Bøger / faglitteratur / essays

Erfaringer på kanten : bemærkninger om kunst og liv


Beskrivelse


22 essays om kunst og litteratur, og om hvorvidt disse stadig har betydning for vores liv, og om vi stadig kan gøre nye erfaringer ved at beskæftige os med dem.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. nov. 2016

af

af

Thomas Ry Andersen

d. 21. nov. 2016

Litterære essays, der kredser om etiske, æstetiske og eksistentielle spørgsmål om vores tid. Primært for videregående uddannelser og litteraturhistorisk interesserede.

I bogens 22 essays undersøger Alexander Carnera, f.1968, der bl.a. også er romanforfatter, om kunsten og litteraturen stadig har en betydning for vores liv, og om vi stadig kan gøre nye erfaringer ved at beskæftige os med kunsten. For at afdække forbindelsen mellem kunsten/litteraturen og livet tager han afsæt i egne livserfaringer, og i værker og tanker af bl.a. Thoreau, Knausgård, Kafka, Musil, Sloterdijk, Benjamin, Agamben og Kiefer. Teksterne har tidligere været trykt i "Vinduet", Gyldendals tidsskrift for litteratur (Oslo), men er skrevet om til denne udgivelse. Med noter.

Carnera skriver godt og flydende om et lidt tungt stof. Han kommer vidt omkring, fx forholder han sig også til skrivekunsten som en måde at leve på, og kombinerer på interessant vis erkendelser fra litteraturen, filosofien og kunsten, men holder fint den røde tråd.

Er beslægtet med opfattelsen af litteraturen som et priviligeret erkendelsesredskab, som den fx kommer til udtryk hos Paul Ricoeur og Martha Nussbaum. I dansk sammenhæng inddrager også Løgstrup, i den (livs)filosofiske tradition, litteraturen som erkendelsesmedium. Af nyere udgivelser sammenlignelig med Neal Ashley Conrad Things essaysamling Tidligere, et andet sted.Informationer og udgaver