Bøger / faglitteratur / lærebøger

Erhvervsjura for marketing og service


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Bogen er målrettet markedsførings-, service- og handelsøkonomuddannelserne. Med sin omfattende ordforklaring og sine mange eksempler er den også velegnet til praktikere. Denne 8. udgave er revideret i overensstemmelse med gældende lovgivning og nyeste praksis. Som noget nyt er bogen udvidet med et kapitel 13 om HR-jura. Af andre nyheder kan nævnes indarbejdning af de nye forbrugerbeskyttelsesregler i kapitlerne om aftaleret, køberet og markedsføringsret, samt en beskrivelse af campingreglementet og et nyt afsnit om klagemuligheder inden for turistindustrien i kapitel 12.

Indhold

  • Juridisk metode og retskilder

  • Domstolene og procesretlige grundsætninger

  • Aftaleret

  • Køberet

  • Erstatningsret

  • Produktansvar

  • Selskabsret

  • Markedsføringsret

  • E-handelsret

  • Varemærkeret

Se alle (12)