Bøger / faglitteratur / lærebøger

Erhvervsøkonomi - videregående uddannelser


Beskrivelse


En grundlæggende beskrivelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser, samt en beskrivelse af hvorledes man kan anvende erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og -metoder.