Bøger / faglitteratur

Etik - dilemma og valg


Beskrivelse


Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg handler rigtigt? - det er det etiske hovedspørgsmål. Denne bog er tænkt som en samtalepartner, der med sine gode spørgsmål kan hjælpe læseren frem til klarhed om ansvar, valg og handling. Etik - dilemma og valg præsenterer i tre dele - det teoretiske grundlag for etik - en etisk reflektionsmodel, som kan anvendes i hverdagens etiske dilemmaer - en demonstration af og træning i brug af modellen. Etik - dilemma og valg diskuterer betingelserne for moralsk handling og understreger den rolle, som den enkeltes forståelse samt åbenlyse og skjulte værdier har i forhold til, hvordan man vælger at handle i et etisk dilemma, og hvor værdier står i skarp modsætning til hinanden, er det i sidste instans den enkelte, som alene må tage ansvaret for sine afgørelser. Bogen er skrevet i en lettilgængelig stil og krydret med mange praktiske eksempler og opgaver. Den henvender sig til alle med interesse for etiske problemstillinger. For personer, der har deres daglige arbejde som hjælpere i forhold til andre mennesker, kan bogen både give et solidt teoretisk grundland for et betydningsfuldt problemfelt og være den håndbog, man griber til, når man står i situationen og spørger: Hvad gør jeg nu? Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg handler etisk forsvarligt?