Bøger / faglitteratur

Etik i praksis for socialrådgivere


Beskrivelse


En gennemgang af forskellige etiske teorier og principper, som munder ud i en etisk metode, der er anvendelig i social- og sundhedssektoren.