Bøger / faglitteratur

Etiske dilemmaer i pædagogisk arbejde


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Hans-Christian Uth

2007

Etiske dilemmaer fylder stadig mere i mange professioner. Derfor er det relevant at der findes litteratur, som kan understøtte overvejelser og diskussioner såvel på uddannelses- som professionsniveau. I 2004 udkom Etik dilemma og valg, som især retter sig mod social- og sundhedspersonale. Nærværende titel sigter lidt bredere og har således relevans for såvel pædagoger, socialpædagoger, sundhedspersonale, lærere som socialrådgivere m.fl. I bogens indledningsafsnit gives begrundelser for arbejdet med etiske dilemmaer, hvorefter bogens første halvdel giver et teoretisk fundament for arbejdet med disse. Der gives et bud på en etik baseret på principper fra Katiansk, utilitaristisk og samfundskritisk etik; et afsnit tager fat om den moralske pluralisme, etikken i relation til menneskerettighederne behandles, ligesom det kulturkomplekse samfunds særlige etiske dilemmaer. Bogens anden halvdel er praksisorienteret og præsenterer fire værktøjer i arbejdet med etiske dilemmaer: Sokratisk dialog, cases, en trinmodel samt en narrativ metode. Overalt i bogen eksemplificeres såvel teorier som praksisanvisninger. Bogen er forsynet med indholdsfortegnelse, og dens ni forfattere præsenteres kort sidst i bogen, som også er forsynet med en omfattende international litteraturliste og et meget omfattende stikordsregister, der er med til at gøre bogen til et godt arbejdsredskab.


ViPU viden

Årg. 9, nr. 2 (2007)

af

af

Dorte Eifer

Årg. 9, nr. 2 (2007)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2007, nr. 4

af

af

Siggi Kaldan

2007, nr. 4