Bøger / faglitteratur / disputatser

EU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold : en juridisk analyse af borgernes retssikkerhed og konsekvenserne for medlemsstaten


Beskrivelse


Summary: Bogen tager udgangspunkt i de retssikkerhedsmæssige problemer, der måtte knytte sig til manglende, ukorrekt eller ufuldstændig implementering af EU-retten på nationalt plan; en vinkel, der har været underbelyst i den juridiske litteratur, hvorfor EU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold udgør en væsentligt bidrag til den nuværende EU-forfatningsretlige forskning. Bogens formål er således at undersøge den iboende modsætning i retssikkerhedsbegrebet, når det anvendes i det horisontale retsforhold i de tilfælde, hvor EU-retten er implementeret mangelfuldt. Analyserne tager udgangspunkt i et borgerperspektiv; navnlig hvor borgerne enten kan påberåbe sig retssikkerhed støttet på national ret eller EU-ret.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 2 (2021)

af

af

Jens Elo Rytter

Nr. 2 (2021)