Bøger / faglitteratur / traktater

EU's Charter om grundlæggende rettigheder med kommentarer


Beskrivelse


Om indholdet i og retsvirkningerne af EU's Charter om grundlæggende rettigheder (EUC). Med fokus på værdighed, frihed, ligestilling, solidaritet, borgerrettigheder og retfærdighed i retssystemet.

Anmeldelser (2)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 48 (2018)

af

Nr. 48 (2018)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 2 (2015)

af

af

Karsten Hagel-Sørensen

Nr. 2 (2015)