Bøger / faglitteratur / håndbøger

EU-forfatningen : kort fortalt : kommenteret artikel for artikel


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. feb. 2005

af

af

Kent Skov

d. 21. feb. 2005

Med perfekt timing i forhold til den netop udskrevne folkeafstemning udkommer denne veludstyrede udgave af den ny fælles EU-forfatning. Det er ret kompliceret stof, som udgiverne har forsøgt at lette indgangen til. Bogen indeholder således udover den fulde forfatningstekst også den tilhørende præambel (indledningserklæring) og de medhørende slutakter, protokoller og erklæringer i den originale formulerings danske oversættelse. For at lette tilegnelsen er der forklarende kommentarer i margin ud for den løbende tekst - hvilket er mere overskueligt end noter. Desuden er de vigtigste ord understreget i selve teksten for at give et hurtigere overblik over nøglebegreberne i forfatningen. Det giver samlet et lidt uroligt indtryk, omtrent som at læse andres markeringer i en tekst, men gør bestemt bogen egnet også som studie- og håndbog. Udover disse redaktionelle redskaber er bogen forsynet med et meget omfattende stikordsregister med over 1700 opslagsord, der henviser til de(t) pågældende afsnit (men mærkeligt nok ikke til sidetal) samt henvisninger til identiske begreber i de tidligere traktater samt vejledning og symbolforklaringer. Nu hvor datoen for afstemningen netop er fastsat, vil der givet komme flere udgaver, som bibliotekerne skal være opmærksomme på.