Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Evaluering af lokale initiativer for førtidspensionister


Beskrivelse


Evaluering af lokalt forankrede projekter, der medvirker til øget livskvalitet og sociale aktiviteter og kompetencer hos førtidspensionisterne.