Bøger / faglitteratur

Fælles professionspraksis : lærer-pædagog-samarbejde for inkluderende læringsfællesskaber


Beskrivelse


Metodehåndbog til lærer-pædagog-samarbejdet, med udgangspunkt i folkeskolereformen og i hvordan det tværprofessionelle samarbejde kan bruges i teamsamarbejdet og i skolens læringsfællesskaber. Med redskaber, der kan bruges direkte i den daglige praksis.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. juni 2016

af

af

Hans-Christian Uth

d. 28. juni 2016

En håndsrækning til de lærere og pædagoger, som har fået en fælles opgave i grundskolen. Bogen giver både et refleksionsfundament og praktiske metoder og råd.

Bogen indleder med overordnet at beskrive forskellig professionspraksis. Derefter følger kapitler om fælles refleksion og om teamets praktiske samarbejde. Et kapitel sætter fokus på børneperspektiver på lærer-pædagog-samarbejdet, og der afsluttes med forslag til inddragelse af forældre i samarbejdet. Gennem hele bogen gives der praksiseksempler, oversigter og opsummerende afsnit. Der henvises endvidere til en række bilag, som findes sidst i bogen og på forlagets hjemmeside.

Bogen tager fat i et problemfelt, som er blevet aktualiseret af skolereformens krav om øget samarbejde mellem lærere og pædagoger, og det gøres med respekt for begge professionsgrupper. Den kan derfor være relevant for mange ansatte i skolerne.

Emnet er tidligere behandlet i Professionssamarbejdet mellem lærere og pædagogerTværprofessionelt samarbejde i teori og praksis fra 2010, og en bredere og dybdegående fremstilling findes i Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis fra 2013. Desuden findes et væld af titler om teamsamarbejdeEmnet er tidligere behandlet i Professionssamarbejdet mellem lærere og pædagoger fra 2010, og en bredere og dybdegående fremstilling findes i fra 2013. Desuden findes et væld af titler om teamsamarbejde.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 31. aug. 2016

af

af

Pia Weise Pedersen

d. 31. aug. 2016