Bøger / faglitteratur / bibliografier

Fængsler og menneskerettigheder


Beskrivelse


En fri borger i et demokratisk samfund har en lang række rettigheder, men hvad sker der fra det øjeblik, man kommer i statens varetægt og bliver berøvet sin frihed i et fængsel? Berøves man også sine menneskerettigheder? I den vestlige verden har spørgsmålet været genstand for intensiv diskussion i de sidste mere end 200 år. Højesteret i staten Virginia i USA karakteriserede i 1871 ganske enkelt de indsatte som "statens slaver", men i tiden efter den anden verdenskrig er der opstået udbredt enighed om, at frihedsberøvede bør beholde de fleste af deres rettigheder. Ikke desto mindre er spørgsmålet stadig omtvistet og kontroversielt og indsattes rettigheder udfordres fra mange sider. Inden for de seneste årtier har en populistisk straffepolitik sat sit aftryk mange steder i verden, herunder også i Danmark, hvilket i nogen grad har hæmmet udviklingen i retning af fuld menneskeretlig ligestilling for de indsatte.

Anmeldelser (2)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 146], nr. 14 (2012)

af

af

Jørn Vestergaard

[Årg. 146], nr. 14 (2012)


Social kritik

Årg. 24, nr. 132 (2012)

af

af

Torkil Lauesen

Årg. 24, nr. 132 (2012)