Bøger / faglitteratur / bibliografier

Strafferet og menneskeret


Beskrivelse


Fremstilling af menneskerettighedernes betydning for den nationale strafferet både fra et gerningspersonsperspektiv og fra et offerperspektiv.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 48 (2014)

af

af

Jonas Christoffersen

Nr. 48 (2014)