Bøger / faglitteratur / bibliografier


Beskrivelse


Siden 3.-udgaven er der bl.a. som følge af den nye lov om Familieretshusetindført nye regler i ægteskabsloven, og 4.-udgaven er opdateret i overensstemmelsehermed.De øvrige kapitler er ligeledes blevet ajourført og justeret siden 3.-udgaven. Bogens indhold kan anvendes både af praktikere og som grundlagfor familieretligt pensum på jurauddannelserne.Den er tilpasset undervisningen i Familieret på jurauddannelsen 1. semesterved Aarhus Universitet, hvorfor den eksempelvis ikke indeholder materiale,der forudsætter kendskab til formueretten i almindelighed. Af samme grund indeholder den ikke kapitler om de regler i retsvirkningsloven, som stadig vil have stor betydning for den praktiske familieret i mange år endnu.Vi henviser til tidligere udgaver af denne bog for detaljeret gennemgang af de af retsvirkningslovens regler, der stadig har relevans.

Anmeldelser (2)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 144], nr. 6 (2010)

af

af

Erik Werlauff

[Årg. 144], nr. 6 (2010)


Tidsskrift for familie- og arveret

2009, nr. 6

af

af

Sys Rovsing

2009, nr. 6