Bøger / faglitteratur / håndbøger

Familieplejehåndbogen


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Generelle bemærkninger og formål med anbringelse i plejefamilie ; Personkreds ; Godkendelse som plejefamilie ; Kursus og løbende støtte for plejefamilien ; Anbringelse af et barn i en plejefamilie ; Privat familiepleje ; Familieplejekontrakten ; Afholdelse af ferie ; Honorering af plejefamilien ; Dækning af plejefamiliens udgifter ; Når plejebarnet er hos andre end plejefamilien - aflastning ; Samarbejde ; Tilsyn ; Ophør og videreførelse af plejeforholdet ; Handlekommune ; Plejefamiliens retssikkerhed


Informationer og udgaver