Bøger / faglitteratur / lærebøger

Farmakologi


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Lærebog i farmakologi for sygeplejerskeuddannelsen. Rummer klinisk eksempler, integrering af sundhedsvæsenets krav til kvalitet og kapitler om lægemiddel-håndtering. Disse indeholder emnerne ansvar og kompetence, arbejdsmiljø og patientsikkerhed, medicinrummet, lægemiddelregning, medicineringsprocessen samt medicineringsfejl.
Bogens tekst suppleret med note- og søgefunktion samt mulighed for oplæsning af bogens tekst.

Indhold

Indholdsfortegnelse: Almen farmakologi - Farmakologiens område (Lægemidler) ; Almen farmakologi - Naturlægemidler og kosttilskud ; Almen farmakologi - Farmakokinetik (Absorptions-fasen ; Faktorer, som påvirker absorptionen ; applikationssteder ; Fordelingsfasen ; Faktorer, der påvirker fordelingen ; Eliminations-fasen) ; Almen farmakologi - Farmakodynamik (Virkningsmekanismer ved en receptor ; Andre virkningsmekanismer ; Plecabo) ; Almen farmakologi - Dosering af lægemidler (Standard-dosering ; Dosering efter virkning ; Dosering efter plasmakoncentrationen ; Dosering efter bivirkning ; Sammenhængen mellem plasmakoncentration og dosis ; Sammenhængen mellem dosis og virkning ; Sammenhængen mellem dosis, virkning og og bivirkning ; Sammenhængen mellem dosis, tid og virkning ; Terapeutisk indeks) ; Almen farmakologi - Dosering af lægemidler til risikogrupper (Lægemidler til gravide ; Lægemidler til børn ; Dosering af lægemidler til ændre ; Dosering af lægemidler til patienter med nedsat leverfunktion ; Dosering af lægemidler til patienter med nedsat nyrefunktion) ; Almen farmakologi - Compliance/medicinefterlevelse (Årsager til Non-compliance) ; Almen farmakologi - Lægemiddelbivirkninger (Inddeling af bivirkninger ; Bivirkningsregistrering ; Medicin mod bivirkninger) ; Almen farmakologi - Lægemiddelinteraktioner (To eller flere lægemidler ; Lægemidler og føde ; Lægemidler og alkohol) ; Almen farmakologi - Lægemiddelformer og administrationsmåder (Peroral administration ; Parenteral administration ; Injektionsmåder ; Lægemiddelformer, der administreres ; Rektal administration ; Vaginal administration ; Lægemidler til næsen ; Lægemidler til øjnene ; Lægemidler til ørerne ; Lægemidler til inhalation ; lægemidler til huden) ; Almen farmakologi - Sygeplejerskens ansvar og kompetence ved medicingivning (Sygeplejerskens opgaver med medicingivning ; Medicinskabets/ medicinrummets indretning) ; Almen farmakologi - Rekvirering og udlevering af lægemidler (Udleverings-grupper ; Tilskud til lægemidler ; Rekvirering og udlevering af lægemidler på sygehuse) ; Almen farmakologi - Opbevaring og anvendelse af medicin.dk (Første hovedafsnit ; Andet hovedafsnit) ; Speciel farmakologi - Fordøjelsesorganer og stofskifte (Midler mod lidelser relateret til mavesyre ; Midler ved colitis ulcerosa og morbus crohn ; Spasmolytika med virkning på mave-tarm-kanalen ; Antiemetika ; Midler mod transportsyge ; Laksantia ; Midler med stimulerende virkning på tarmmotorikken ; Rektale laksantia ; Midler til tarmudrensning ; Midler mod diarré ; Hæmoridemidler ; Midler mod adipositas ; Pancreasenzymer ; Antidiabetika/midler til behandling af diabetes mellitus ; Vitaminer ; Mineraler) ; Speciel farmakologi - Blod og bloddannende organer (Midler til trombosebehandling og -profylakse ; Midler mod anæmi) ; Speciel farmakologi - Hjerte og kredsløb (Hjertefarmaka ; Digoxin ; Midler til behandling af angina pectoris ; Midler mod forstyrrelser i hjerterytmen ; Antihypertensiva ; Diuretika ; Midler mod hyperlipidæmi ; Midler til behandling af eksem ; Midler til behandling af infektionssygdomme i huden ; Blødgørende og hudbeskyttende midler ; Kløestillende midler ; Lokalanalgetika til overfladeanalgesi) ; Speciel farmakologi - Urogenitalregion og kønshormoner (Uteruskontraherende midler/ vestimulerende midler ; Uterusafslappende midler/ vehæmmende midler ; Kønshormoner ; Midler mod infektions i urinvejene ; Midler mod impotens) ; Speciel farmakologi - Hormoner (Midler ved lidelser i skjoldbruskkirtlen) ; Speciel farmakologi - Infektionssygdomme, systemiske midler (Midler mod infektionssygdomme) ; Speciel farmakologi - Antineoplastiske og immunomodulerende midler (Cytostatika ; Immunosuppressiva) ; Speciel farmakologi - Muskler, led og knogler (Antiinflammatoriske og antireumatiske midler ; Midler mod arthritis urica/urinsur gigt ; Muskelrelakserende midler ; Andre muskelrelaksantia ; Midler mod osteoporose) ; Speciel farmakologi - Centralnervesystemet (Analgetika ; Psykofarmaka ; Midler mod Alzheimers sygdom ; Antiparkinsonmidler ; Hypnotika ; Anæstetika ; Lokalanalgetika ; Antiepileptika ; Migrænemidler ; Den autonome nervesystem ; Midler til rygeophør) ; Speciel farmakologi - Respirationsorganer (Lægemidler til næsen/rhinolytika ; Midler til behandling af asthma bronchiale og andre luftvejelidelser ; Midler mod hoste ; Antihistaminer ; Allergener til behandling af græspollenallergi) ; Speciel farmakologi - Sanseorganer/øjne og ører (Øjnemidler ; Øremidler) ; Forgiftninger og deres behandlinger (Akutte forgiftninger ; Behandling af akutte forgiftninger)


Anmeldelser (1)


Sygeplejersken

Årg. 107, nr. 25/26 (2007)

af

af

Ole Bjørke

Årg. 107, nr. 25/26 (2007)