Bøger / faglitteratur / undervisningsmaterialer

Ferskvandsøkologi


Beskrivelse


Den hidtil mest omfattende bog om organismerne og levevilkårene i de ferske vande. Beskriver bl.a.: Planter, smådyr, fisk og fugle Gennemgår de fysiske og kemiske forhold i vandet, stoffernes kredsløb og miljøproblemrne over de seneste 100 år Behandler vandmiljøplanerne og andre initiativer til forbedring af de ferske vandes tilstand Henvender sig især til studerende ved universiteterne og andre videregående undervisningsinstitutioner. Kan også bruges af biologer og naturforvaltere.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. apr. 2004

af

af

Keld Lau Larsen

d. 22. apr. 2004

Bogen er en revideret og stærkt udvidet udgave af Økologi i søer og vandløb, 1. udg. 3. opl. 2000. Illustrationerne er nye eller omtegnede og der er en mere udførlig beskrivelse af fisk og smådyrs biologi. I den nye bog er også medtaget søernes fugle og deres rolle i omsætningen. Der er tale om en omfattende og grundig lærebog på et højt fagligt niveau. Den er forsøgt gjort mere pædagogisk i sin fremstilling bl.a. ved hjælp af illustrationer. Den er dog stadig krævende at læse med rigtigt mange svære fagord og fremmedord, hvoraf nogle af de førstnævnte er forklaret i en ordliste. Teksten understøttes af et meget stort antal sort/hvide tegninger, tabeller og grafiske fremstillinger. Forfatterne er begge forskere ved Københavns Universitet og henvender sig først og fremmest til studerende ved landets universiteter, biologer, naturforvaltere og lign. Den vil også kunne bruges af gymnasieelever og særligt interesserede læsere. Indholdet dækker alle sider af de danske søer og vandløb som fx levevilkår, omsætning, tilstand, forurening og miljøtilsyn. Der sluttes med ordliste, stor litteraturliste med mange titler på engelsk og stikordsregister. Der er ikke kommet noget sammenligneligt i de senere år.


Flora og fauna

Årg. 110, h. 4 (2004)

af

af

Jens Reddersen

Årg. 110, h. 4 (2004)


Urt

Årg. 28, nr. 3 (2004)

af

af

Poul Møller Pedersen

Årg. 28, nr. 3 (2004)


Vand & jord

Årg. 11, nr. 4 (2004)

af

af

M H

Årg. 11, nr. 4 (2004)