Bøger / faglitteratur

Fjendens ansigt : indbildning og virkelighed


Beskrivelse


Beskriver, hvordan fjendebilleder gennem historien er blevet skabt som et produkt af både menneskeskabte og samfundsskabte forhold.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Kresten Søe Christensen

2007

Til forskere og videregående historisk interesserede.

Bogen omhandler fjendebilleder i historisk perspektiv fra de gamle kinesere via 1. og 2. verdenskrig til vor tid med eksempler fra krigene gennem historien. Der berettes om, hvordan fjendebilleder opstår og udvikles via propaganda og psykologi ud fra fx nationale myter, sociale forhold, aktuelle politiske behov, religion m.m. samt de bagvedliggende menneske- og samfundsskabte forhold. Bogens bærende princip angives som mere tematisk end kronologisk med vægt på gennemgående linjer og årsager. Men de mange periodeskift og stadige hop fra det politiske til det militære plan, får for mig ifm. den noget omstændelige detaljerige fremstilling ofte bogen til at fremstå ustruktureret og causerende. Indtrykket af den løse struktur forstærkes yderligere af en manglende gennemgående konklusion op til i dag. En stor del går med beskrivelse af tekniske fremskridt i krigsførelse, efterretningstjeneste med eksempler fra forskellige perioder, især 2. verdenskrig, og redegørelser for andre forskeres udgivelser på området. Et højt fagligt niveau med bl.a. mange fremmedord, noter og henvisninger kræver stor historisk forhåndsviden. Enkelte s/h ill. og kort.

Emnet ses ikke selvstændigt behandlet i nyere litteratur.

En lidt omstændelig nichebog, som trods mange historiske eksempler generelt er mere beskrivende end analytisk konkluderende. Det høje niveau, den springende kronologi og en ret løs struktur forudsætter en del historisk forhåndsviden.


Jyllands-posten

d. 22. juni 2007

af

af

Dennis Nørmark

d. 22. juni 2007


Militært tidsskrift

Årg. 137, nr. 2 (2008)

af

af

Mikkel Vedby Rasmussen

Årg. 137, nr. 2 (2008)


Krigshistorisk tidsskrift

Årg. 44, nr. 1 (2008)

af

af

Peter Henriksen, Bengt Laier

Årg. 44, nr. 1 (2008)


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 175 (2007)

af

af

Johannes Lebech

Nr. 175 (2007)