Bøger / faglitteratur

Flipped Classroom : vend din undervisning på hovedet


Beskrivelse


Præsentation af undervisningsmetoden Flipped Classrom, hvor læreroplæg foregår hjemme hos eleven ved hjælp af videovejledninger, og hvor tavleundervisningen er minimeret til fordel for feedback og konstruktive samtaler.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. mar. 2014

af

af

Hans-Christian Uth

d. 12. mar. 2014

Bogen henvender sig til den praktiserende lærer i grundskolen eller i ungdomsuddannelserne.

Forfatterne giver i bogen en ret detaljeret gennemgang af deres overvejelser over, og deres arbejde med, at "vende undervisningen på hovedet". Det sker ud fra erfaringer fra matematik- og naturfagsundervisning på amerikansk highschool-niveau. Fremstillingen er let tilgængelig og klart struktureret. Der indledes med overordnede tanker, forklaringer og argumenter for metoden, hvorefter værktøjer og implementering beskrives. I bogens anden del udvides med begrebet "flipped mastery", som udvider anvendelsen af video-mediet og sætter yderligere fokus på elevernes læring og dokumentation af denne læring. Der afsluttes med et spørgsmål-svar kapitel samt endnu et argumentationsafsnit om modellens fortræffeligheder. Bogen rummer ikke noter, referencer eller stikordsregister.

Der findes på dansk ikke andre titler om emnet, men beskrivelser kan findes i tidsskrifter og i netartikler. Dele af tankerne bag flipped classroom kan også findes i titler om undervisningsdifferentiering, læringsstile, klasserumsledelse og læringsledelse.

En begejstret, men udokumenteret, beskrivelse af en læringsteknologi, som i begrænset omfang vil kunne finde anvendelse i Danmark.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 19. aug. 2014

af

af

Gunnar Green

d. 19. aug. 2014