Bøger / faglitteratur

Flow : optimaloplevelsens psykologi


Beskrivelse


Psykologien bag den lykkefølelse der kan opstå ved engagement i selvkontrollerede og relativt afgrænsede aktiviteter med et klart mål hvor indhold nøje svarer til ens færdighedsniveau.

Anmeldelser (10)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. aug. 2005

af

af

Britta Liboriussen

d. 18. aug. 2005

Bogen udkom første gang i 1989. I 1991 udkom den på dansk på Munksgaard. Denne udgave fra Dansk psykologisk Forlag har et lidt andet format og en anden forside, men er ellers identisk med udgaven fra 1991. Ifølge forordet har forfatteren forsket i 10 år i den menneskelige tilværelses positive sider - glæde, kreativitet, det totale engagement i livet, som han kalder flow. Forfatteren præsenterer almene principper sideløbende med konkrete eksempler på, hvordan visse mennesker har anvendt disse principper til at omskabe et kedsommeligt og meningsløst liv til et liv fuldt af glæde. I 10 kapitler beskriver forfatteren blandt andet bevidsthedens anatomi, forudsætningen for flow, kroppen i flow, flow i tænkning og arbejde som flow. Flow, det totale engagement, opleves faktisk ofte i arbejdssituationen. Meget fritid går med at se tv, en som oftest ligegyldig oplevelse blottet for flow. Det er 16 år siden, bogen udkom, men den er stadig aktuel. Det er en særdeles grundig beskrivelse, der kræver en interesseret og vedholdende læser. Den henvender sig mest til studerende og fagfolk, men den forudsætningsløse læser kan dog også være med. Bag i bogen et omfattende noteapparat og en lang litteraturliste med fortrinsvis engelsksproget litteratur udgivet før 1989. Udgaven fra 1991 er antagelig ved at være slidt op. En særdeles grundig fremstilling om emnet for den interesserede læser.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Inge M. Ejsing

d. 18. dec. 2018

Forfatteren er født i Ungarn, nu professor i psykologi i Chicago. Denne bog handler ikke som de fleste psykologiske bøger om alle de problemer inde i os selv eller ude i verden, der hindrer osi at leve et tilfredsstillende, eller endog lykkeligt liv, men derimod om det positive, der kan give os det løft, der gør livet meningsfyldt. Flow er en optimaloplevelse, der kan opleves på trodsaf ydre omstændigheder. Vi kan ifølge forfatteren selv skabe disse oplevelser, nemlig ved at opstille realistiske mål og derefter engagere os tilstrækkeligt i at opnå de færdigheder, der ernødvendige for at nå målene. Koncentrationen om dette arbejde vil bære belønningen i sig selv, idet den medfører den nydelsesfulde oplevelse, der kaldes et flow. Flow kan opleves i forhold til defleste af livets aktiviteter, f.eks. arbejde, samliv med andre mennesker, kunstoplevelse o.s.v.. For det enkelte menneske bør alle disse flow dog rumme en fællesnævner, der samordner dem, og dervedgør den enkeltes livmeningsfuldt. Forfatteren bygger sin teori på mange års forskning, og bogen indeholder noter og litteraturliste. Selve teksten er dog letlæst, og uden at give detaljerederetningslinjer, kan den sikkert inspirere nogle til at forsøge sig med en handlingsplan.


Berlingske tidende

d. 10. nov. 1991

af

af

Per Thygesen Poulsen

d. 10. nov. 1991


Graf

Nr. 3 (2006)

af

af

Poul Bonde Jensen

Nr. 3 (2006)


Ergoterapeuten

Årg. 54, nr. 11 (1993)

af

af

Per Rosendal

Årg. 54, nr. 11 (1993)


Psykolog nyt

Årg. 45, nr. 23 (1991)

af

af

Palle Almvig

Årg. 45, nr. 23 (1991)


Politiken

d. 11. dec. 1991

af

af

Preben Hertoft

d. 11. dec. 1991


Sygeplejersken

Årg. 92, nr. 8 (1992)

af

Årg. 92, nr. 8 (1992)


Sygeplejersken

Årg. 92, nr. 50 (1992)

af

af

Vibeke Frimodt

Årg. 92, nr. 50 (1992)


Jyllands-posten

d. 24. dec. 1991

af

af

Lars Ole Sauerberg

d. 24. dec. 1991