Bøger / faglitteratur

Fodfæste og himmelkys : undervisningsbog i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Fodfæste og Himmelkys har fokus på bevægelsesglæde og undervisning i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans. Bogen favner bredt i et forsøg på at undersøge de fællestræk, som forbinder vidt forskellige stilarter, udtryk og måder at forholde sig til bevægelse på. De bevægelsespædagogiske temaer, der præsenteres, handler om dansens landkort, undervisningsformer, bevægelse og kommunikation, samt bevægelsesfeltets personlighedsudviklende muligheder for såvel underviser som deltagere. Bogen spænder desuden over emner som opvarmning, stræk og grundtræning, leg og læring, Labans bevægelseslære, meditativ bevægelse samt principper for sammenhænge mellem musik og bevægelse. Bogen indeholder også tekster om kroppen som nøgle til kreativitet, sansning og bevidsthed, samt kapitler om koreografi, improvisation og performance. Den indeholder også en lang række praktiske øvelser, som er knyttet til kerneindholdet i de forskellige kapitler. Kapitlerne kan læses hver for sig og udgør sammen en dynamisk mosaik. Alle kapitler er forankrede i et helhedsorienteret syn på krop og bevægelse. Bogen hviler på forfatternes mangeårige forskning og solide undervisningserfaringer i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans på gulvet i verden derude. De giver ikke facitlister på, hvad undervisning i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans er. Hensigten er at give læseren konkrete redskaber og samtidig åbne for spørgsmål og nye opdagelser i relation til den enkeltes undervisningspraksis. Fodfæste og himmelkys henvender sig primært til bevægelsesundervisere i gymnasiet og folkeskolen, på højskoler, aftenskoler og i den frivillige idræt samt til studerende ved universiteter, læreruddannelser, fysioterapeutskoler, psykomotorikuddannelser og pædagoguddannelser. Alle med interesse for bevægelse og dans vil dog kunne få glæde af bogen.

Anmeldelser (4)


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 15. sep. 2015

af

af

Britta Vestergaard

d. 15. sep. 2015


Folkeskolen

Årg. 118, nr. 21 (2001)

af

af

Britta Vestergaard

Årg. 118, nr. 21 (2001)


Efterskolen

Årg. 33, nr. 17 (2001)

af

af

Torben Czepluch

Årg. 33, nr. 17 (2001)


Ergoterapeuten

Årg. 62, nr. 13 (2001)

af

af

Lone Kjær Juveng

Årg. 62, nr. 13 (2001)