Bøger / faglitteratur

Fokusgrupper for begyndere : en praktisk håndbog


Beskrivelse


En bog for praktikere, der har brug for helt konkret viden om, hvordan man gennemfører fokusgrupper. - Her er bl.a. noget om overvejelser i forhold til ressourcer, de forskellige gruppetyper, design af spørgerammen, hvor og hvornår, indretning af lokalet, forplejning, respondenter, testmateriale, moderators rolle, hvordan man får de 'tavse' i tale samt analyse og præsentation af resultaterne. - Bogen er skrevet til både virksomheder og studerende, der for første gang kaster sig over arbejdet med fokusgrupper.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. feb. 2018

af

af

Anette Brinkløv Liebmann

d. 9. feb. 2018

Kort, præcis og gennemtænkt introduktion til arbejdet med fokusgrupper. Bogen er interessant for alle der har brug for en praktisk indføring i brugen af fokusgrupper på job eller i studiesammenhæng.

Mette Reinhardt Jakobsen gennemgår ni opmærksomhedspunkter, der er vigtige når man starter op med brugen af fokusgrupper. Kapitlerne inddeles i emnerne: Fokusgrupper - hvorfor, Design, Spørgeramme, Alt det praktiske, Rekruttering, Selve dagen tjekliste, At moderere en gruppe, Efter grupperne og Hvad så med web. Det sidste kapitel er kommet til her i bogens anden udgave. Hvert kapitel afsluttes med en opsummering og bagerst i bogen er der et stikordsregister.

Bogen er en god og kort introduktion til personer der skal i gang med at arbejde med fokusgrupper. Her gennemgås de vigtigste opmærksomhedspunkter og læseren klædes på til det videre arbejde. Det er en "hands on" guide, hvor alt fra forplejning, til indretning af mødelokalet berøres og den kræver ikke forudgående kendskab til forskellige teoretiske vinkler. En rigtig god begynderguide.

Andre bøger af interesse er fx Forskning om og med menneskerMarkedsanalyse i teori og praksis der er interessant i en uddannelsesmæssig sammenhæng eller Markedsanalyse i teori og praksis der har fokus på virksomheders brug af fokusgrupperAndre bøger af interesse er fx Forskning om og med mennesker der er interessant i en uddannelsesmæssig sammenhæng eller der har fokus på virksomheders brug af fokusgrupper.


Bibliotekernes vurdering

d. 24. feb. 2011

af

af

Alma Lind Jensen

d. 24. feb. 2011

Bogen er for studerende og praktikere, der vil gennemføre fokusgrupper og ikke har den fornødne erfaring. Det kan være uddannelsessøgende, firmaer, organisationer og politiske partier.

Bogen er en introduktion til fokusgrupper, som er en kvalitativ metode til at få belyst et emne fx et produkt eller et koncept. Fokusgrupper kan give mere komplekse svar end eksempelvis spørgeskemaundersøgelser, idet der er tale om en samtale mellem en spørger/moderator og en gruppe af interviewpersoner. Bogen viser kapitel for kapitel, hvorfor og hvordan man griber sagen an fra gruppedesign og spørgerammen over praktiske detaljer, som man kan snuble i, hvis man ikke er omhyggelig, rekruttering og frem til selve dagen. Endelig et kapitel om moderering og til slut analysen efter fokusgruppen. Bogen er meget praktisk og struktureret og nem at bruge som håndbog.

Kvalitative metoder og Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier begge 2010 rummer stof om fokusgrupper, men begge er meget mere avancerede end den aktuelle, lille manual for studerende og praktikere.

En fin introduktion til fokusgrupper, som adskiller sig fra anden litteratur om emnet ved at være meget pragmatisk og let at gå til.