Bøger / faglitteratur

Fokusgrupper


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


En håndgribelig og praktisk introduktion til arbejdet med denne meget udbredte metode. Med bogen ved hånden er læseren klædt godt på til selv at gennemføre fokusgrupper. Bogen præsenterer en række vigtige metodiske valg og muligheder ved brug af denne metode, lige fra de første overvejelser om udvælgelse af fokusgruppens deltagere til den afsluttende analyse af data. Samtidig belyser bogen en række problemstillinger på overordnet videnskabsteoretisk niveau såvel som på helt konkret niveau. Bogen indeholder desuden en kritisk diskussion af, hvornår fokusgruppeinterviews er en velvalgt metode og, hvornår man hellere skal anvende andre metoder. Fokusgrupper udkom første gang i 2002 og er siden brugt af tusindvis af studerende, forskere og praktikere. I 3. udgaven er denne populære metodebog gennemskrevet og opdateret bl.a. med en ny og aktuel gennemgående case.

Anmeldelser (2)


Hermes

Nr. 31 (2003)

af

af

Karen Korning Zethsen

Nr. 31 (2003)


Mediekultur

Nr. 35 (2003)

af

af

Kirstine Vinderskov

Nr. 35 (2003)