Bøger / faglitteratur / lærebøger

Folkeret og menneskerettigheder


Beskrivelse


Indføring i folkeretten og de internationale menneskerettigheder med fokus på Den europæiske menneskerettighedskonvention og EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 6 (2020)

af

af

Astrid Kjeldgaard-Pedersen

Nr. 6 (2020)