Bøger / faglitteratur

Folkeret


Beskrivelse


"Bogen dækker hele det folkeretlige område og stiller skarpt på den historiske udvikling, de folkeretlige teorier, de centrale retskilder, traktater og sædvaner samt på folkerettens aktører. Derudover giver bogen et overblik over, hvad folkeretten betyder for staters ansvar, rettigheder og territorium samt over den internationale havret og folkerettens regler vedr. krig, konflikt og ikke mindst de internationale menneskerettigheder. Endelig præsenterer bogen en række af de vigtigste internationale organisationer. Bogen foreligger nu i en stærkt revideret 2. udgave, hvor alle kapitler er opdaterede. Dernæst er bogen tilføjet to helt nye kapitler: et om Retskilder i folkeretten og et om Jurisdiktion og immunitet. Bogen er således en solid og aktuel indføring i folkeret ikke blot til studerende på universiteterne, men også til embedsmænd, journalister og andre, der til daglig beskæftiger sig med folkeret. Bogen er skrevet af og med bidrag fra medarbejdere ved hhv. Juridisk Institut på Syddansk Universitet, Juridisk Institut på Aalborg Universitet og Forsvarsakademiet: orlogskaptajn Kenneth Øhlenschlæger Buhl, professor (MSO) Birgit Feldtmann, lektor Ulrike Fleth-Barten, ph.d.-stipendiat Niels Lachmann, lektor Jesper Lindholm, professor Sten Schaumburg-Müller samt professor emeritus og tidligere dommer ved FN’s Krigsforbryderdomstol for Eksjugoslavien Frederik Harhoff, der også sammen med lektor Bugge Thorbjørn Daniel har redigeret bogen.".

Anmeldelser (1)