Bøger / faglitteratur / lærebøger

Folkesundhed : i et kritisk perspektiv


Beskrivelse


FOLKESUNDHED – I ET KRITISK PERSPEKTIV går bag om den herskende forestilling om folkesundhed og løfter elementer frem, som sjældent bliver diskuteret. Tanken bag bogen er hermed at danne grundlag for en udvidet forståelse af begreberne sundhed og sygdom samt at give anledning til refleksion over den tilgang til folkesundhed, som er fremherskende i det moderne samfund. Bogen er overordnet struktureret i fire dele, hvor en række forfattere i hver del bidrager med deres særlige viden inden for området: – I bogens første del indkredses begreberne sundhed, sygdom, sundhedsfremme og forebyggelse, og der ses kritisk på tilgangen til folkesundhed i det moderne samfund – Anden del ser i tre kapitler på forestillingen om det gode liv og på, hvordan denne forestilling udmønter sig inden for sundhedsarbejde og i sundhedspolitik – Bogens tredje del går tæt på den forebyggende indsats på fem centrale områder: kost, rygning, alkohol, motion og stress, og giver en kritisk analyse af, hvordan der arbejdes forebyggende på disse områder – I fjerde og sidste del gives der en række eksempler på andre sundhedsfaglige aktiviteter med fokus på folkesundhed, og deres bidrag til folkesundheden analyseres. Her er kapitler om sundhedsplejerskeordningen, livsstilssamtaler, genetik, rehabilitering, abortpolitik og graviditet som et projekt, der skal ledes. Bogen henvender sig til studerende på sygeplejerskeuddannelsen og på andre uddannelser, hvor forebyggelse og sundhedsfremme er i fokus, men den kan også give masser af stof til eftertanke til færdiguddannede, der arbejder med folkesundhed, forebyggelse og sundhedsfremme.

Anmeldelser (3)


Sygeplejersken

Årg. 109, nr. 14 (2009)

af

af

Marianne Mahler

Årg. 109, nr. 14 (2009)


Tidsskrift for sygeplejeforskning

Årg. 25, nr. 3 (2009)

af

af

Helle Terkildsen Maindal

Årg. 25, nr. 3 (2009)