Bøger / faglitteratur

Forældresamarbejde : forskning i fællesskab


Beskrivelse


Indhold: Charlotte Højholt: Præsentation af praksisforskning ; Samarbejde på børneområdet ; Fokus på forskningssamarbejde. Ulla Schødt: Om at være medforsker : forskning og forældresamarbejde set fra pædagogens perspektiv. Dorte Kousholt: Børns hverdagsliv på tværs af daginstitution og familie ; Forældreperspektiver på samarbejde mellem daginstitution og hjem. Lise Behrend: Om betydningen af de voksnes samarbejde omkring børns forandringsprocesser : fra ensomhed og udskillelse til fællesskab og inddragelse. Maja Røm Larsen: Perspektiver på de institutionelle betingelsers betydning for forældresamarbejde.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. nov. 2005

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 25. nov. 2005

En artikelsamling skrevet af forskere, hovedsagelig inden for psykologi, og en enkelt pædagog, hvis overordnede emne er praksisforskning. En samarbejdsform, hvor forskere og praktikere udveksler ideer og tanker og bidrager til at udvikle hinandens viden, i dette tilfælde med det formål at skabe betingelser for et godt børneliv på tværs af familie og daginstitution. Alle bidragyderne har deltaget i et forsknings- og udviklingsprojekt om samarbejdet mellem forældre og daginstitution. Bogen henvender sig ikke til forældre, men til forskere og studerende inden for området samt pædagoger. Bidragene varierer en del i sværhedsgrad. Nogle af forskerne er gode til at popularisere, mens andres indlæg er præget af et videnskabligt, stedvis lidt knudret sprogbrug. De indledende afsnit præsenterer metoder og ideer. De efterfølgende afsnit tager udgangspunkt i daginstitutionen og børnenes familier. De inddrager pædagogens og forældrenes perspektiv, udforsker børns hverdagsliv på tværs af institution og familie og sætter fokus på de voksnes samarbejde omkring børns forandringsprocesser. Bogen afsluttes med betragtninger over de politiske og forvaltningsmæssige rammers indflydelse på samarbejdet mellem forældre og pædagoger.


Unge pædagoger

2006, nr. 3

af

af

Hans Jørgen Kristensen

2006, nr. 3


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 43, nr. 5 (2006)

af

af

Kirsten Thesbo

Årg. 43, nr. 5 (2006)