Bøger / faglitteratur

Forældresamarbejde der virker


Beskrivelse


Hvordan kan det pædagogisk personale arbejde systematisk og reflekteret med at udvikle forældresamarbejde? Hvad er det, der betyder noget for forældre, og hvad giver det af pejlemærker for institutionens personale? Kort sagt: Hvad virker? Denne bog beskriver med udgangspunkt i en undersøgelse af forældreerfaringer, hvordan man kan organisere det gode samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. aug. 2015

af

af

Jytte Bræmer

d. 20. aug. 2015

Et godt forældresamarbejde i daginstitutionen er vigtigt for børnenes trivsel. Her introduceres en række elementer, der betinger dette. Henvender sig primært til det pædagogiske personale, men forældre, der sidder i forældrebestyrelser, kan også med fordel læse med.

Der bygges på et kvalitativt studie af, hvad der betinger det gode samarbejde - set fra forældreperspektivet. Vi præsenteres for en række nationale og internationale forskningsresultater. Dernæst introduceres en række forhold, der alle er med til at skabe godt samarbejde med henblik på trivsel og udvikling. Det er vigtigt for barnet at skabe forbindelser mellem de to verdener. Modtagelse af nye børn, samarbejdet i det daglige når der hentes og afleveres, forældremøder, forældresamtaler, skriftlig kommunikation, fester og andre traditioner, forældrebestyrelsesarbejde og aktiv forældredeltagelse, fx arbejdsweekends er de temaer, der præsenteres som elementer i arbejdet. Hvert kapitel afsluttes med eksempler på, hvad der virker samt refleksionsspørgsmål til det pædagogiske personale.

Lettilgængelig introduktion med en meget fin balance mellem teori og praksis. Der refereres til mange teorier og forskningsresultater, men den daglige praksis er hele tiden i centrum. Vil blive anvendt både i praksis og som lærebogsstof for pædagogstuderende.

Der findes mange titler om emnet. Forlaget her har selv udgivet en række artikler med forskningsresulater på området i bogform: Forældresamarbejde.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 13. okt. 2015

af

af

Helge Christiansen

d. 13. okt. 2015