Bøger / faglitteratur

Forrædere : Frikorps Danmark-folk om drømmen og virkeligheden


Beskrivelse


Om Frikorps Danmark-folkenes forventninger og drømme samt om den virkelighed og skam de mødte i forbindelse med retsopgøret efter krigen.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Jørgen Hamre

d. 19. dec. 2018

Det 3. bind i E. H.'s serie om Frikorps Danmark bekræfter til fulde, at forfatteren ikke er ude i noget alvorligt ærinde, men i et sensationspræget og propagandistisk. Citater og udtalelser af nulevende og afdøde mennesker - helt overvejende uden direkte kildehenvisning - anvendes efter forf.'s tilsyneladende hensigt: at renvaske 17-1800 danske SS-frivillige, mens besættelsestidens og befrielsesregeringens politikere efter tilsvarende recept sværtes. Der er ikke tale om en dokumentarisk fremstilling, og bibliotekernes eneste forpligtelse til evt. anskaffelse må være, at de har en vis pligt til at kunne dokumentere, hvor groft der kan svindles ved citatfusk og undladelser i beskrivelsen af de daværende forhold. På side 170 oplyses, at fhv. danske frivillige SSere kan få kontrolleret deres papirer i Slesvig (by) og f. eks. få udbetalt invalidepension af den tyske stat. I samme kapitel kan man læse om, hvor godt det er gået en del af de tidl. danske SS-folk, hvadenten de bor iNordsjælland eller Nordsesvig, Argentina, Afrika eller i Vesttyskland. Det er skade, at der ikke er kommet en mere nuanceret og redelig beskrivelse ud af det materiale, E. H. har haft til rådighed.


Bibliotekernes vurdering

d. 13. juni 2005

af

af

Carsten Nørby Sørensen

d. 13. juni 2005

Fotografisk genoptryk, indscannet efter 2. udgave 1976, af forfatterens trilogi af førstehånds beretninger fra de danske som lod sig indrullere i tysk krigstjeneste under 2. verdenskrig. Dengang en kontroversiel udgivelse, der vakte debat. Og genudgivelsen rammer jo også durk ned i en aktuel debat om 2. verdenskrig, om samarbejdspolitikken mv. Bøgerne er netop fotografiske genoptryk, dog også med nye forord til denne 3. udg., men jeg leder desværre stadig forgæves efter et register. Her strømmer ellers et væld af ligefremme og barske beretninger fra Frikorps Danmark-folk, de fleste under med initialer og efternavne, andre alene med kaldenavne/øgenavne som: ”Boffie”, ”Pioner-John” ”Kesse fra Tønder”, ”Cirkus-Sjas” og ”Skræk”. I første bind Frontsvin fortæller Frikorps Danmark-folk om kampene ved Ilmensøen, andet bind er om kampene ved Welikije Luki og om ”korpsets endeligt”. I sidste bind Forrædere fortæller Frikorps Danmark-folk om drømmen og virkeligheden. Desuden afsnit om opbygningen af Frikorps Danmark, om våben og uniformer. Trilogien er baseret på samtaler med mere end 150 frikorpsfolk, på aviser, breve og officielle dokumenter. Bøgerne har længe været svære at opdrive, og genoptrykket er en passende lejlighed til at supplere på hylden, med hvad man kan anse som en stadig nødvendig bogserie. Til historisk interesserede og til aktuel debat.