Bøger / faglitteratur / ordbøger

FORSK2020 - strategiske forskningshorisonter


Beskrivelse


Fem visioner og 14 temaer som peger på strategiske forskningsområder for Danmark indenfor områder hvor forskningen og den ny viden kan være drivkraft i velstandsudviklingen eller bidrage til løsning af væsentlige samfundsudfordringer.