Bøger / faglitteratur

Forvaltning og stat


Beskrivelse


Hvordan har den offentlige sektor udviklet sig fra en national natvægterstat af 1849 til en velfærdsstat i den Europæiske Union i 2000-tallet? Hvilke opgaver løses af EU, staten og kommunerne? Hvordan kan man forstå samspillet mellem de mange, offentlige organisationer i dagens Danmark? Hvorledes fungerer samspil og konflikt mellem politikere og embedsmænd? Hvordan får borgerne demokratisk indflydelse på den offentlige sektors beslutninger? Disse og mange andre spørgsmål besvares i bogen, som er en politologisk grundbog i offentlig forvaltning. Den behandler den offentlige forvaltningsorganisation og beslutningsprocesser fra EU til lokalsamfundets brugerbestyrelser.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Gyde Neergaard

d. 19. dec. 2018

PB er professor i forvaltning ved Institut for Samfundsøkonomi og Planlægning ved RUC. Bogen er udgivet som led i en politologisk serie om offentlig forvaltning i Danmark, hvor hvert bind kan læses selvstændigt. Politologi forekommer at være et nøgleord, idet der er tale om et lærebogssystem på universitetsniveau med dertil hørende akademisk sprogbrug og noteapparat. En solid viden om samfundets funktioner forudsættes i behandlingen af aktuelle emner som opgavefordelingen mellem stat, amter og kommuner, det kommunale selvstyres rolle og samspillet mellem politikere og embedsmænd i den offentlige sektors ofte vanskeligt gennemskuelige beslutningsprocesser. Bogen giver et overblik over den samlede forvaltning i stat, amter og kommuner, og den lokale efterspørgsel efter f.eks. bøger af Jørgen Grønnegaard Christensen kan give et fingerpeg om lånerinteressen.


Gymnasieskolen

Årg. 75, nr. 21 (1992)

af

af

Benny Jacobsen

Årg. 75, nr. 21 (1992)


Økonomi & politik

Årg. 66, nr. 2 (1993)

af

af

Karsten Ronit

Årg. 66, nr. 2 (1993)