Bøger / faglitteratur / love

Forvaltningsloven med kommentarer


Beskrivelse


Siden førsteudgaven af denne bog er der forløbet otte år. Perioden har været præget af navnlig øget digitalisering og den deraf følgende anvendelse af de forvaltningsretlige regler på nye administrative løsninger, af vedtagelsen af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.00Fremstillingen behandler - ud over kommentarerne til forvaltningslovens enkelte bestemmelser - bl.a. også officialmaksimen og persondatalovens videregivelsesregler samt EU-rettens og menneskerettens stadigt større krav til den nationale forvaltningsproces. Bogen udgør dermed et unikt arbejdsredskab for alle, som beskæftiger sig med sagsbehandlingen i den offentlige forvaltning.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 12 (2014)

af

af

Jens Møller

Nr. 12 (2014)