Bøger / faglitteratur

Dansk funktionærret


Beskrivelse


Objektiv og grundig gennemgang af centrale rettigheder og forpligtelser i ansættelsesforhold Denne 9. udgave af Dansk Funktionærret giver i lighed med tidligere udgaver en objektiv og grundig gennemgang af de centrale rettigheder og forpligtelser, som parterne påtager sig i et ansættelsesforhold. Bogen har siden første udgave udkom for 55 år siden været tænkt som en let tilgængelig fremstilling af funktionærretten og et redskab for alle, der beskæftiger sig med funktionærretlige spørgsmål. 9. udgaven behandler og systematiserer en betydelig mængde såvel trykte som utrykte afgørelser fra danske domstole og EU-domstolen inden for såvel klassiske funktionærretlige emner som nye væsentlige områder af betydning for funktionærer. Bogen beskriver de centrale regler og nyeste udvikling inden for bl.a.: •Funktionærlovens grundprincipper •Funktionærlovens område •Ændringer i funktionærforholdet •Sygdom og andet fravær •Variable lønformer (provision-, bonus- og aktiebaserede ordninger m.v.) •Loyalitets- og troskabspligt •Misligholdelse •Ligebehandling og forskelsbehandling (handicap, alder m.v.) •Funktionærforholdets ophør •Konkurrence- og kundeklausuler m.v.
Bogen er tænkt som en håndbog og kan anvendes ikke kun af jurister, men enhver, der beskæftiger sig med ansættelsesretlige spørgsmål. Om forfatterne Danielle Buhl har i en lang årrække beskæftiget sig med ansættelsesret som speciale. Hun arbejdede sammen med H.G. Carlsen indtil hans død i 2001. Jeppe Høyer Jørgensen er advokat og har også i en årrække beskæftiget sig med ansættelsesret som speciale.

Anmeldelser (10)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Keld Lau Larsen

d. 19. dec. 2018

Bogen er en håndbogspræget, grundig gennemgang af funktionærloven. En ajourføring af 2. udgave med nyere domme og hvad udviklingen har medført af nødvendige ændringer. Hvor 2. udg. dækkede næsten alle problemer, der kunne opstå i et ansættelsesforhold, så er dette ikke tilfældet med den nye udgave. Det skyldes de forløbne 10 års udvikling, hvor funktionærernes ansættelsesforhold er blevet berørt af flere andre love. Dette nytilkomne stof er kun behandlet kortfattet, og der henvises til anden mere uddybende litteratur. 2 af forfatterne var med ved tidligere udg. og opbygningen er uændret. Efter en historisk indledning kommer selve gennemgangen af funktionærretten i 12 kapitler med underafsnit, og der sluttes med forkortelsesliste, sagsregister, citatregister og optryk af funktionærloven som bilag. Typografien er relativ stor og tydelig. Bogen henvender sig hovedsagelig til fagfolk og andre, der arbejder med funktionærspørgsmål. For større bibl. Tidl. udg. skal kasseres.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Kirsten Norn

d. 18. dec. 2018

Forfatteren, der siden 1960'€™erne har beskæftiget sig med funktionærret, beklager at man ikke længere kan finde svar på næsten ethvert spørgsmål i denne 4. udgave. Det skyldes bl.a. at der ervokset en lovgivning frem om ansættelsesforhold uden om Funktionærloven. Af indholdet kan nævnes: Aftaler om Funktionærforhold, Funktionærens pligter/ rettigheder, Misligholdelse (som ca. halvdelenaf sagerne drejer sig om), Funktionærforholdets ophør, Funktionærens ansvar. I den almene samling af faglitteratur er det Hanne Simonsen: Funktionærloven (1988) og Schultz Lovbibliotek nr. 8: Lovom retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (1988), der sædvanligvis dækker de almindelige daglige spørgsmål. Funktionærretten er sværere tilgængelig og retter sig mod organisationer ogstørre virksomheders personalekontorer. I folkebiblioteket kunne den have en mulighed på hylderne med erhvervslitteratur sammen med Ansættelsesretten og Afskedigelsesretten og naturligvis også delette udgaver somer nævnt ovenfor. Bogen ville hermed komme tættere på sin målgruppe.


Berlingske tidende

d. 10. feb. 1975

af

af

Asger Thylstrup

d. 10. feb. 1975


Weekendavisen

d. 3. jan. 1975

af

af

Andreas Dalgaard

d. 3. jan. 1975


Berlingske tidende

d. 7. maj 1963

af

af

Thøger Nielsen

d. 7. maj 1963


Juristen

Årg. 77, nr. 5 (1995)

af

af

Ruth Nielsen

Årg. 77, nr. 5 (1995)


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 63, nr. 12 (1994)

af

Årg. 63, nr. 12 (1994)


Arbejdsgiveren

1984, nr 20

af

af

oh

1984, nr 20


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 73, nr. 2 (2004)

af

Årg. 73, nr. 2 (2004)


Tidsskrift for rettsvitenskap

Årg. 104, h. 5 (1991)

af

af

Arne Fanebust

Årg. 104, h. 5 (1991)