Bøger / faglitteratur / lærebøger

Forvaltningsret : almindelige emner


Beskrivelse


Denne 5. udgave af Forvaltningsret. Almindelige emner er revideret under hensyn til især ny lovgivning, ny retspraksis og nye ombudsmandsudtalelser. I lighed med 4. udgaven indeholder 5. udgaven en fremstilling af en række centrale emner inden for den traditionelle forvaltningsret. Som tidligere udgaver af bogen er den skrevet med henblik på anvendelse ved undervisningen af juridiske studerende og som håndbog for alle, der har behov for kendskab til bogens emner.